18 Haziran 2013 Salı

Eski Kitap Ehli ve Yeni Kitap Ehli

Yahudi ve Hristiyanlar kendi dinlerini bozmuşlar ve dosdoğru yoldan çıkmışlardır. Kendilerine indirilen kitapları bir kenara bırakıp hevalarına uymuşlardır. Yahudi ve Hıristiyan alimleri kendilerine gelen kitapları korumamışlar, insanlara kitabı anlatmamışlardır.
Bizlerden bazıları da artık Kitabı ve hikmeti öğretmeyi bırakmış 'yeni kitap ehli' olma yolunda yürümeye devam etmektedir. Bazı haramları büyük idealler uğruna mübah saymışlar, kendilerine verilmemiş bir icazeti kullanmaya başlamışlardır.
İçimizden bazı Müslümanlar da insanlara ve insanlığa Allah'ın kitabını anlatmaya gayret göstermektedirler. Bu iki zümre arasında biraz dolaşalım:
Her iki zümre de Muhammed'e (a.s.) indirilene ve ondan önce indirilen kitaplara da iman etmektedirler. Her iki zümre de kendini Müslüman olarak tanımlamış oluyorlar elbette. Ancak bir grup dünya barışı, kardeşlik ve insanların arasında uzlaşma olması için gayret gösteriyorlar. Bunu yaparken de dinin bazı hükümlerinden taviz verip bazı hükümleri konusunda hassasiyet göstermediklerini görüyoruz. Büyük bir amaç uğruna kendilerinin bu fedakarlığı gösterdiklerini söylüyorlar. Diğer grup ise dinin emirlerinden taviz verilmemesi gerektiği ve Peygamberlerin gösterdiği yolun takip edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer gidilen yolda bir sıkıntı yaşanırsa Allah'ın hükmünde sabredilmesi gerktiğini söylüyorlar. Büyük amaçlarımız bu sebeplerle gerçekleşmeyecekse bile dinimizden herhangi bir şeyi eksiltmememiz gerektiğini söylüyorlar. Kendilerinin insanlık için ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olduklarını, büyük amaçlar için insanların heveslerine boyun eğmeyeceklerini söylüyorlar.
Tüm bunları bir birilerine söyleyip tartışıyorlar. Bir tarafta uzlaştırmak isteyen bir grup ki iyilik ederek  insanlığın arasını bulmak istiyorlar, diğer tarafta insanlığa Kur'an'ı ulaştırıp içlerinden iman edecekler için çaba gösteriyorlar. Kur'an'dan bazı ayetleri paylaşmak isterim bu noktada:

Nisa Suresi:
(Diyanet Vakfı Meali)59. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.


60. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut'a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tağut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.61. Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resul'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.


62. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik, diye yemin ederek sana nasıl gelirler!


63. Onlar Allah'ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında tesirli söz söyle.


64. Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.


65. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.

Bence insanlardan bazıları Kur'an'ın hükümlerinden şu veya bu sebeple yüzçeviremezler. En azından bunu yaparken münafıkların dilini kullanmamalarını, Kur'an'da olumsuz bir örnekle denk düşmeyecekleri bir bahane bulmalarını tavsiye ediyorum. Eğer Kur'an'ı baştan sona okurlarsa hangi sözlerin küfür ehline ait olduğunu hangi sözlerin de müminlere ait olduğunu ayırtedebileceklerdir. Bilmiyorum ama belki bu şekilde yüzçevirip terkettikleri bazı hükümlere uygun bahaneler bulacak kadar Kur'an ehli olabilirler mi?
Bizlerin de kitap ehli sınıfına düşebileceğine inanıyorum. Onların özelliklerini gösterirsek, dinimizi bozarsak ve dini Allah'tan indiği gibi insanlara ulaştırmazsak bizler de kitap ehlinin kınandığı o ayetlerin muhatabı olmuş oluruz. Aynı surede geçen şu ayet kapsamından çıkmış oluruz:

69. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddikler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder